Szabályzat
A jelen felhasználói szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a hardver-bazar.hu internetes lapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül, aki hirdetést tölt fel a Weboldalra. (a továbbiakban: Felhasználó)
A Weboldalra apróhirdetések tölthetők fel létező személyek által, amelyek tartalmát a Weboldal üzemeltetője folyamatosan ellenőrizhet.
A Weboldal üzemeltetője jogosult törölni azt a hirdetést, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, illetve amit a Weboldal üzemeltetője nem megjeleníthetőnek ítél.
Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
A Weboldalra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben a Weboldal üzemeltetője észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Weboldal üzemeltetője jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására.
A Weboldal üzemeltetője elkötelezett a szerzői és iparjogvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett, és bármilyen jogsértő cselekmény esetén haladéktalanul intézkedik a gyaníthatóan jogsértő tartalom eltávolításáról, és megfontolja jogi eljárások kezdeményezését. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.
A Weboldal üzemeltetője lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja.
A Weboldal üzemeltetője nem vállal semmi nemű felelősséget a Felhasználó által feltöltött hirdetések tartalmának valódiságáért.
A Weboldal üzemeltetőjének nincs köze a Weboldalon eladott, illetve vásárolt termékekhez, illetve az üzlethez, amely egy Felhasználó és egy vásárló között jött létre.
A Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot Szabályzat módosítására a Felhasználók értesítése nélkül. Ezen az oldalon bármikor elolvasható.
Adatvédelem
A Weboldal csak a Felhasználó számítógép IP címét tárolja addig, ameddig a hirdetés megjelenik a Weboldalon. A hatóság az IP cím közlése, átadása végett megkeresheti a Weboldal üzemeltetőjét, és át is adja, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte.
A Weboldal eltárolja a Felhasználó e-mail címét, amennyiben megadja hirdetés feltöltéskor. A Weboldal nem adja ki harmadik fél számára a Felhasználó által megadott e-mail címet.
Az adatkezelés célja: hirdetés feltöltéskor küldünk egy e-mail-t, melyben lehetőség van módosítani, illetve törölni a hirdetést, továbbá a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése.
A Felhasználó olyan személyes adatokat közöl a látogatókkal, amely az eladás szempontjából fontosak lehetnek (pld. telefonszám, megye, e-mail cím). Ezeket az adatokat a Felhasználónak nem kötelessége megadnia, de célszerű a sikeres eladás érdekében.
A Weboldal statisztikáját a Google Analitika méri, amelynek adatvédelmi nyilatkozata itt található: [link].